Jim Shaeffring

Пазл: Он уходит Он уходит
 •  336
 •  17
 •  4.9
Пазл: Под дождем Под дождем
 •  304
 •  35
 •  4.8
Пазл: Просьба Просьба
 •  340
 •  24
 •  4.8
Пазл: Обьятия Обьятия
 •  336
 •  51
 •  4.8
Пазл: День на пляже День на пляже
 •  336
 •  61
 •  4.8
Пазл: Разговор Разговор
 •  336
 •  34
 •  4.6