Пазл: Бабочка Бабочка
 •  375
 •  5
 •  4.6
Пазл: Любовь слепа Любовь слепа
 •  286
 •  46
 •  4.7
Пазл: Perfect World Perfect World
 •  182
 •  101
 •  4.8
Пазл: Мистер К Мистер К
 •  204
 •  20
 •  4.8
Пазл: Моль Моль
 •  364
 •  53
 •  4.8